Để tăng doanh thu, bạn có thể phải giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mở rộng thị trường, tăng hoạt động tiếp thị hoặc cải thiện dịch vụ khách hàng. 

Nếu bạn là nhà sản xuất, điều này có nghĩa là bạn phải tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Có 9 bước cơ bản sau tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu suy nghĩ chúng một cách hợp lý và đơn giản, doanh nghiệp của bạn sẽ tăng doanh thu không ngờ. 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ MỚI

Cung cấp nhiều loại sản phẩm hoặc dịch vụ hơn cho khách hàng của bạn là một trong những cách tăng doanh thu khá phổ biến. Cân nhắc sử dụng một số khách hàng hiện tại làm nhóm thử nghiệm. Nhận phản hồi từ một nhóm này có thể giúp bạn quản lý một số rủi ro và tìm hiểu cách sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cải thiện. Đặc biệt chú ý đến việc tiếp thị và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ mới của bạn để mọi người biết về chúng.

MỞ RỘNG CÁC THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA MỚI

Mở rộng sang các thị trường mới có thể tốn kém, nhưng nó có thể tăng nguồn khách hàng từ đó tác động đến việc tăng doanh thu. Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn hiểu thị trường mới tiềm năng và giúp bạn đề ra chiến lược. Bạn cũng sẽ cần xem xét tiếp thị, bán hàng, phân phối và tăng sản lượng của mình để đáp ứng nhu cầu mới.

TĂNG CƯỜNG KÊNH BÁN HÀNG CỦA BẠN

Đánh giá và tối ưu hóa các kênh bán hàng có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, tăng khả năng kiểm soát thị trường và cải thiện lợi nhuận. Ví dụ, bạn có thể:

  • Cung cấp cho nhân viên bán hàng của bạn chương trình đào tạo nâng cao giúp họ biết cách gia tăng doanh thu cho chính họ và bạn
  • Hợp đồng đại diện bán hàng độc lập hoặc thuê của riêng bạn
  • Thêm cửa hàng bán lẻ
  • Sử dụng người bán lại
  • Thực hiện chiến lược kinh doanh trên online, số hóa

HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ

Bạn có thể cải thiện hiệu quả của các hoạt động tiếp thị của mình. Theo dõi kết quả của tiếp thị hoặc quảng cáo hiện tại của bạn và sẵn sàng thay đổi chiến lược nếu bạn không thấy kết quả mong muốn. Nghiên cứu khách hàng dự định của bạn để biết cách tốt nhất để tiếp cận họ và lập kế hoạch chiến lược tiếp thị của bạn cho phù hợp.

THAY ĐỔI GIÁ CỦA BẠN

Việc thay đổi giá, điều khoản hoặc điều kiện thanh toán có thể kích thích nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cũng là một cách tăng doanh thu khôn ngoan. Hãy nhận biết những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang cung cấp và tỷ suất lợi nhuận của riêng bạn là bao nhiêu để xác định xem bạn có thể giảm chi phí của mình hay không. Nếu giảm giá không phải là một lựa chọn, thì việc cải thiện thỏa thuận với các điều khoản có lợi thường có thể ảnh hưởng đến khách hàng.

HÃY NHẬN THỨC VỀ CẠNH TRANH

Luôn nhận thức được những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm. Thông tin này giúp bạn hiểu các hành vi, khả năng và giới hạn của họ. Nếu bạn có kiến ​​thức này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để bảo vệ vị trí thị trường của mình, phản ứng với những thay đổi và tìm kiếm thị trường mới.

CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

Tăng sự hiện diện và khả năng hiển thị của bạn trong cộng đồng. Các hoạt động như tài trợ cho các sự kiện cộng đồng, phát biểu tại các buổi giao lưu hoặc hỗ trợ một đội thể thao địa phương có thể nâng cao nhận thức về doanh nghiệp và tăng doanh thu bán hàng.

ĐỪNG ĐÀM PHÁN DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Nhận biết cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ hoặc khả năng đáp ứng của bạn. Những lời truyền miệng tích cực từ một khách hàng vui vẻ có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn.

BIẾT KHI NÀO DỪNG LẠI

Nếu bạn có các lĩnh vực, dịch vụ hoặc dòng sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp hoặc chi phí bán hàng quá cao, có thể đã đến lúc loại bỏ chúng. Điều này có thể khó khăn nếu bạn có cam kết với các dịch vụ hiện có nhưng việc loại bỏ các sản phẩm hoặc dịch vụ ít giúp tăng doanh thu hơn nhiều hơn có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và cho phép bạn tái đầu tư một cách khôn ngoan hơn.

Nếu tập trung và triệt để, bạn sẽ thấy 9 bước cơ bản trên cũng khiến doanh nghiệp tăng doanh thu một cách không ngờ. 

Leave a Comment