Lãnh Đạo

Quản Trị

Tài Chính

michelle-nguyen
z4123132021072_4002f57acc8cb77d6d9bbde808d7823d

VỀ CÔNG TY


Mi Edu là tổ chức phát triển giá trị Doanh nghiệp bằng hình thức Đào tạo - Tư Vấn - Đầu tư với trọng tâm nâng cao năng lực Lãnh đạo - Quản trị & Tài chính.

Giá Trị Cốt Lõi

Chọn YÊU THƯƠNG là gốc rễ

Yêu Thương là động lực, lý do cho mọi hoạt động trong con mắt đầy trí huệ.

Đặt KỶ LUẬT lên hàng đầu

Thượng tôn Kỷ Luật bằng Tình Yêu Thương và Lòng Biết Ơn

Lấy TIÊN PHONG làm bền vững

Dẫn đầu trong sứ mệnh bức phá mọi giới hạn con người, nâng cao năng lực thực thi, tăng năng suất làm việc lên 300% để phát triển bền vững.

Để VƯỢT NGƯỠNG là tác phong

Làm việc Vượt Ngưỡng sự mong đợi của khách hàng, đối tác và cộng sự.

Để Trở Thành Nhà
Lãnh Đạo Kim Cương

0 +
Khách Hàng
0 +
Học Viên
0 +
Doanh Nghiệp
0 +
Dự Án
Khóa Học Online

Lịch khóa học Offline

    Sorry no post found

hình web mục 3-5
Mi Edu web (2)

Tại Mi Edu

Triết lý kinh doanh

Chất lượng – Sáng tạo – Tôn trọng – Bền vững

BLOG

YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ THỰC THI HIỆU QUẢ

Quản trị thực thi đã góp phần “tinh chỉnh” quá trình thực hiện công việc

VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO THỜI COVID

“Khủng hoảng Covid” suốt hai năm qua đã tôi luyện rất nhiều vai trò của

LÃNH ĐẠO CẦN HỌC GÌ MÙA COVID ĐỂ TRỞ NÊN TỐT HƠN?

Thời điểm khó khăn này đang thách thức các doanh nghiệp Việt Nam. Và lãnh