Đào Tạo

Tư Vấn

Đầu Tư

hình web mục 3-4
Mi Edu web (4)

VỀ CÔNG TY


Mi Edu là tổ chức phát triển giá trị Doanh nghiệp bằng hình thức Đào tạo - Tư Vấn - Đầu tư với trọng tâm nâng cao năng lực Lãnh đạo - Quản trị & Tài chính.

Giá Trị Cốt Lõi

Chọn YÊU THƯƠNG là gốc rễ

Yêu Thương là động lực, lý do cho mọi hoạt động trong con mắt đầy trí huệ.

Đặt KỶ LUẬT lên hàng đầu

Thượng tôn Kỷ Luật bằng Tình Yêu Thương và Lòng Biết Ơn

Lấy TIÊN PHONG làm bền vững

Dẫn đầu trong sứ mệnh bức phá mọi giới hạn con người, nâng cao năng lực thực thi, tăng năng suất làm việc lên 300% để phát triển bền vững.

Để VƯỢT NGƯỠNG là tác phong

Làm việc Vượt Ngưỡng sự mong đợi của khách hàng, đối tác và cộng sự.

Để Trở Thành Nhà
Lãnh Đạo Kim Cương

0 +
Khách Hàng
0 +
Học Viên
0 +
Doanh Nghiệp
0 +
Dự Án
Khóa Học Online

Khóa học mới nhất của chúng tôi

Lịch khóa học Offline

hình web mục 3-5
Mi Edu web (2)

Tại Mi Edu

Triết lý kinh doanh

Chất lượng – Sáng tạo – Tôn trọng – Bền vững

Chúng tôi Rất Háo Hức
được lắng nghe về Doanh Nghiệp của bạn

Đăng ký nhận hành trình 90 ngày giúp cải thiện và phát triển năng lực lãnh đạo của John C. Maxwell

Blog

Những bài viết mới nhất

5 LÝ DO ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THẬT SỰ NHẠY CẢM VÀ QUAN

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp có thể giúp các tổ chức tăng cường năng

PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ DÀNH CHO QUẢN LÝ

Kỹ năng giao việc hiệu quả nghe có vẻ dễ dàng — nếu quản lý

5 GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP TỰ QUẢN

Bài viết này đề câp đến 5 giai đoạn xây dựng doanh nghiệp tự quản,

Đăng ký nhận hành trình 90 ngày giúp cải thiện và phát triển năng lực lãnh đạo của John C. Maxwell