michelle-nguyen
nguyen-thuc-khoa-financial

VỀ CÔNG TY


Mi Edu là tổ chức phát triển giá trị Doanh nghiệp bằng hình thức Đào tạo - Tư Vấn - Đầu tư với trọng tâm nâng cao năng lực Lãnh đạo - Quản trị & Tài chính.

Ý Nghĩa Thương Hiệu

Chọn “Yêu Thương” là gốc rễ. Tình yêu thương được đại diện bởi chữ “Mi”

SỨ MỆNH

 

Vì sự phát triển trường tồn

0 +
Khách Hàng
0 +
Học Viên
0 +
Doanh Nghiệp
0 +
Dự Án

Giá Trị Cốt Lõi

Chọn YÊU THƯƠNG là gốc rễ

Yêu Thương là động lực, lý do cho mọi hoạt động trong con mắt đầy trí huệ.

Đặt KỶ LUẬT lên hàng đầu

Thượng tôn Kỷ Luật bằng Tình Yêu Thương và Lòng Biết Ơn

Lấy TIÊN PHONG làm bền vững

Dẫn đầu trong sứ mệnh bức phá mọi giới hạn con người, nâng cao năng lực thực thi, tăng năng suất làm việc lên 300% để phát triển bền vững.

Để VƯỢT NGƯỠNG là tác phong

Làm việc Vượt Ngưỡng sự mong đợi của khách hàng, đối tác và cộng sự.

Người tiếp theo có thể là bạn

Về Con Người

Michelle Nguyen (Nguyễn Thị Tú)

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Tư vấn Đào tạo MI EDU

Phó chủ nhiệm Ban Phụ nữ & Trẻ em thuộc Trung tâm nghiên cứu Văn hóa & Tôn giáo ASEAN

Tác giả của cuốn sách Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (được xem là cuốn sách gối đầu giường của các Lãnh Đạo)

Mr. Nguyễn Thúc Khoa

Nhà sáng lập ERIC Capital.

Tổng Giám đốc Tâm An Đường.

Viện Trưởng Học Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Soroban với Hơn 48 trung tâm nhượng quyền trên 29 tỉnh thành.

Điều Hành VP Miền Nam Công Ty Luật LETO.

Khách Hàng & Đối Tác