Nghệ thuật lãnh đạo đạt được sự tiến bộ thông qua sự tham gia và hành động của những người khác.

Nghệ thuật lãnh đạo: tập trung vào con người và kết quả

Đây là lý do tại sao các nhà lãnh đạo vĩ đại luôn dẫn đầu và tạo ra kết quả, trong khi các nhà lãnh đạo giỏi thường chỉ tập trung khả năng lãnh đạo vào cái này hay cái khác.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại thành công áp dụng các kỹ năng về khả năng thích ứng, động lực, huấn luyện, tập trung, hợp tác, ra quyết định, giao tiếp và phát triển cá nhân cho cả bản thân và những người mà họ lãnh đạo.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại mạnh mẽ tận dụng cảm xúc của niềm đam mê, sự nhiệt tình, sự tự hài lòng, sự tin tưởng và lòng trung thành để thúc đẩy sự sáng tạo, tư duy, đổi mới, năng lượng vào các chiến lược, chiến thuật và hoạt động để theo đuổi các mục tiêu và mục tiêu đã nêu rõ ràng.

Triết lý lãnh đạo này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức và cơ sở, bao gồm các công ty niêm yết công khai, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm xã hội và cộng đồng, các tổ chức giáo dục và thậm chí cả các cơ quan và bộ ngành của chính phủ.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại thúc đẩy kết quả

Bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi không đề cập đến việc đạt được các mục tiêu trong định nghĩa này. Nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu cụ thể hay không. Lãnh đạo có vai trò đảm bảo sự tiến bộ đối với các mục tiêu và mục tiêu được xác định rõ ràng.

Không có khả năng đạt được mục tiêu không hẳn là thất bại. Rốt cuộc, học từ việc không đạt được mục tiêu đã nêu không phải là thất bại, mà là việc đạt được kiến ​​thức mới. Ngoài ra, ngay cả những tiến bộ nhỏ vẫn là tiến bộ.

Người ta thường nói rằng “các nhà quản lý làm những điều đúng đắn trong khi các nhà lãnh đạo đúng đắn trong mọi việc.” Có rất nhiều sự thật trong quan sát táo bạo này.

Các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các chính sách, thủ tục và quy trình thích hợp. Các nhà lãnh đạo vĩ đại, ngoài việc xác định và truyền đạt chỉ đạo, còn có trách nhiệm lãnh đạo con người và phát triển con người. Điều này bao gồm khả năng lãnh đạo và phát triển bản thân.

Nghệ thuật lãnh đạo tuyệt vời yêu cầu một tư duy tích cực và tập trung vào tương lai. Bạn sẽ không tìm thấy nhiều nhà lãnh đạo thành công nhưng lại bi quan. Những công việc chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn (chẳng hạn như số liệu doanh thu và lợi nhuận hàng quý) cũng không có khả năng thành công trong dài hạn.

Điều này không có nghĩa là lãnh đạo yêu cầu đeo kính màu hoa hồng, hoặc có một cái nhìn không thực tế rằng tất cả sẽ sớm trở nên đúng đắn.

Thay vào đó, nghệ thuật lãnh đạo vĩ đại đòi hỏi một nền tảng vững chắc trong việc vừa hiểu thực tế của bất kỳ tình huống nào, vừa có thể tích hợp nhiều quan điểm khác nhau. Điều này có nghĩa là vừa hiểu được hiện trạng, vừa có thể đặt câu hỏi về bản chất được nhấn mạnh của hiện trạng và cách người khác nhận thức và tin tưởng điều này.

Vấn đề là: bất kỳ ai ở bất kỳ cấp độ nào của một tổ chức đều có thể là một nhà lãnh đạo tài ba.

Khả năng lãnh đạo tuyệt vời không phải là thứ dành riêng cho quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp và doanh nhân. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, nếu chỉ là của chính họ. Một người không cần báo cáo trực tiếp hoặc đứng đầu một nhóm đa chức năng để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể làm chủ được nghệ thuật lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo tài ba.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại phát triển con người

Khía cạnh phát triển con người của lãnh đạo thường bị các nhà lãnh đạo bỏ qua, đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên được đưa vào các vị trí lãnh đạo, chẳng hạn như giám sát viên mới, giám đốc tuyến đầu và giám đốc bán hàng mới được bổ nhiệm đã được thăng chức do hiệu suất bán hàng cao.

Tuy nhiên, tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều biết rằng nhiệm vụ của họ không phải là tạo ra những người theo dõi, mà là tạo ra nhiều nhà lãnh đạo giỏi hơn cho tổ chức của họ. Họ cũng biết họ cần liên tục phát triển bản thân. Đây là lý do tại sao phát triển con người, bao gồm cả phát triển cá nhân của chính mình, là một thành phần cốt lõi của nghệ thuật lãnh đạo vĩ đại.

Nghệ thuật lãnh đạo vĩ đại đòi hỏi sự đánh giá liên tục về các kỹ năng lãnh đạo, tư duy, triết lý, hành động và sự phát triển của bản thân.

Hiểu được nghệ thuật lãnh đạo tài ba sẽ giúp bạn không vấp ngã khi theo đuổi hành trình lãnh đạo của mình.

Leave a Comment