Mục đích của tư vấn quản trị doanh nghiệp là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hiệu quả, mang tính kinh doanh và thận trọng để có thể mang lại thành công lâu dài của công ty.

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống mà các công ty được chỉ đạo và kiểm soát. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc quản trị công ty của họ. Vai trò của các cổ đông trong quản trị là bổ nhiệm các giám đốc và kiểm toán viên và tự thỏa mãn rằng đã có một cơ cấu quản trị phù hợp.

Các trách nhiệm của hội đồng quản trị bao gồm việc thiết lập các mục tiêu chiến lược của công ty, cung cấp cho ban lãnh đạo để thực hiện các mục tiêu đó, giám sát việc quản lý doanh nghiệp và báo cáo cho các cổ đông về vai trò quản lý của họ.

Do đó, quản trị doanh nghiệp là về những gì hội đồng quản trị của một công ty làm và thiết lập các giá trị của công ty, được phân biệt với việc quản lý hoạt động hàng ngày của công ty bởi các giám đốc điều hành toàn thời gian.

Trường hợp nào cần tư vấn quản trị doanh nghiệp?

Đây dường như là công tác cần phải có ở mỗi công ty đặc biệt ở những trường hợp mới thành lập hoặc chưa có cơ cấu sẽ cần đội ngũ tư vấn quản trị. Tư vấn này thường đến từ có doanh nghiệp chuyên môn hoặc người cố vấn (mentor).

Họ sẽ tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn để bạn có thể yên tâm về quản lý điều hành:

– Lên chiến lược và kế hoạch hoạt động doanh nghiệp, chương trình sản xuất, bộ máy, …

– Tư vấn tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực

– Cố vấn đánh giá kết quả kinh doanh

Và yếu tố dường như quan trọng nhất mà hầu hết các doanh nghiệp đều bỏ qua là vấn đề nhân sự, từ người sáng lập, điều hành đến giám đốc nhân viên và thậm chí là cả khách hàng.

Mi Edu với nhiều năm hoạt động trong việc tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp đã tạo nên uy tín và thiện cảm cũng như nâng cao hiệu quả trong kinh doanh cho nhiều công ty.

Chương trình Inhouse Training là chương trình đặc biệt tại Mi Edu dành các doanh nghiệp từ 10 đến 10,000 nhân viên ở các quốc gia. Mi Edu luôn thấu hiểu văn hóa doanh nghiệp ở từng địa phương, các nước và đào sâu vào các vấn đề cốt lõi ở mỗi nhà lãnh đạo.

Từ đó thiết kế chương trình phù hợp, thực tiễn để khai mở năng lực tiềm ẩn ở nhân sự và tháo bỏ nút thắt trong công việc và cuộc sống cho chính doanh nghiệp đó.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ về cơ cấu, nâng cao sản xuất hoặc nhân sự, hãy liên hệ sớm với chúng tôi để được nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Leave a Comment