Học Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Mi Edu được thành lập năm 2015, chuyên đào tạo và tư vấn cho các chủ doanh nghiệp, tối ưu cỗ máy nhân sự, tăng năng suất làm việc lên đến 300%.

Học Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Mi Edu cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc tối ưu cỗ máy nhân sự, giúp chủ doanh nghiệp trở thành một Nhà Lãnh Đạo thành công, để doanh nghiệp tự động vận hành, hướng đến vĩ đại, trường tồn.

Cuốn sách gắn liền với Học Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Mi Edu là Nhà Lãnh Đạo Kim Cương – cuốn sách được Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp ý chỉnh sửa.

Tác giả Michelle Nguyen – Nguyễn Thị Tú đồng thời là cố vấn đào tạo tại Mi Edu đã tạo nên một hình tượng hoàn toàn khác về lãnh đạo khiến rất nhiều doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước phải thán phục và mở lời hợp tác.

Giá Trị Cốt Lõi Của Học Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Mi Edu

Chọn YÊU THƯƠNG là gốc rễ

Yêu thương là động lực, lý do cho mọi hoạt động trong con mắt đầy trí huệ.

Đặt KỶ LUẬT lên hàng đầu

Thượng tôn Kỷ Luật bằng Tình Yêu Thương và Lòng Biết Ơn.

Lấy TIÊN PHONG làm bền vững

Dẫn đầu trong sứ mệnh bức phá mọi giới hạn con người, nâng cao năng lực thực thi, tăng năng suất làm việc lên 300% để phát triển bền vững.

Để VƯỢT NGƯỠNG là tác phong

Làm việc Vượt Ngưỡng sự mong đợi của khách hàng, đối tác và cộng sự.

Khóa học tại Học Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Mi Edu

  1. Nhà Lãnh Đạo Kim Cương
  2. Nhãn Quan Nhà Lãnh Đạo
  3. Be Diamond Leader
  4. LQ – Lãnh Đạo Tỉnh Thức
  5. Văn Hoá Tự Quản Trong Doanh Nghiệp
  6. Xây Dựng Đội Ngũ Nhân Tài Kim Cương Cho Doanh Nghiệp
  7. Diamond Trainer

Để được tìm hiểu thêm về các khóa học của Mi Edu, bạn có thể liên hệ qua hotline 085 4548 789 hoặc website của Mi Edu.

Leave a Comment