Để hoạt động kinh doanh, không chỉ doanh nghiệp khởi nghiệp mà tất cả các loại hình doanh nghiệp đều cần huy động vốn nhất định mới có thể thực hiện được.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra khiến doanh nghiệp cần huy động vốn để duy trì hoạt động. Câu hỏi đặt ra là các nhà đầu tư có thể kêu gọi tăng vốn bằng những cách nào?

MiEdu sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn pháp lý ngắn gọn về một số hình thức huy động vốn và các vấn đề liên quan để bạn xem xét.

1. Vốn và huy động vốn theo pháp luật Việt Nam là gì?

Vốn là tiền, tài sản và quyền tài sản mà nhà đầu tư / chủ sở hữu góp vào kinh doanh. Nguồn vốn của doanh nghiệp có thể đến từ 2 nguồn chính:

Vốn điều lệ: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên / chủ sở hữu doanh nghiệp đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp.

Nguồn vốn khác: Nguồn vốn này là từ nguồn vốn huy động của doanh nghiệp bao gồm vốn vay, trái phiếu, …

Ngoài ra, huy động vốn là hoạt động của doanh nghiệp nhằm huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách tăng vốn điều lệ và vốn từ các nguồn khác, doanh nghiệp đã tự huy động vốn.

2. Các hình thức huy động vốn ở Việt Nam là gì?

2.1. Huy động vốn điều lệ

Tiếp theo là cách thức doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ thông qua huy động vốn:

a. Công ty mẹ góp thêm vốn vào công ty con tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, công ty mẹ nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty mẹ có thể tăng vốn cho công ty con Việt Nam bằng cách tăng vốn điều lệ. Trường hợp phần tăng thêm vượt quá mức vốn đầu tư được phép thì trước hết công ty con phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b. Phát hành thêm cổ phiếu

Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Việc phát hành cổ phiếu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định có liên quan.

Có 03 hình thức chào bán cổ phiếu:
  • Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  • Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  • Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
c. Tăng vốn điều lệ

Giá trị này có thể phù hợp với cả doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần. Có một số trường hợp như sau:

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ và tất cả các chủ sở hữu hiện có sẽ góp phần tăng thêm với tỷ lệ sở hữu như nhau. Do đó, vốn điều lệ nhiều hơn, đồng thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của cổ đông / thành viên hiện hữu;

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ và không phải tất cả các chủ sở hữu hiện có đều góp phần tăng thêm. Do đó, vốn điều lệ nhiều hơn, nhưng tỷ lệ sở hữu của các chủ sở hữu hiện có sẽ có thể thay đổi tương ứng; và

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nhưng phần tăng thêm là của chủ sở hữu mới. Do đó, vốn điều lệ nhiều hơn và tỷ lệ sở hữu của các chủ sở hữu hiện tại có thể thay đổi do sự xuất hiện của các chủ sở hữu mới.

2.2. Huy động vốn cho vay

Doanh nghiệp có thể xem xét gọi thêm vốn ngoài các thành viên / chủ sở hữu. Về điểm chung, có một số cách như sau:

a. Khoản vay từ công ty mẹ

Doanh nghiệp có thể vay tiền, hoặc thậm chí tài sản từ công ty mẹ của mình. Luật cho phép công ty mẹ cho công ty con của mình vay một khoản tiền. Trường hợp công ty mẹ là bên nước ngoài thì doanh nghiệp phải đăng ký khoản vay trung và dài hạn với Ngân hàng Nhà nước . Cũng cần báo cáo tình hình khoản vay theo định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước .

b. Khoản vay từ các tổ chức tín dụng

Các tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, … có thể cho vay có thời hạn cụ thể để hoạt động của doanh nghiệp. Để được vay vốn từ một tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải đáp ứng một số yêu cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải bảo lãnh khoản vay bằng chính tài sản của mình hoặc bất kỳ tài sản nào từ bên thứ ba.

c. Phát hành trái phiếu ra công chúng

Trái phiếu doanh nghiệp là một bảo đảm bằng nợ mà doanh nghiệp phát hành với thời hạn hoạt động ít nhất là một năm. Bằng việc phát hành trái phiếu, doanh nghiệp cam kết nghĩa vụ nợ lãi gốc và các nghĩa vụ nợ khác (nếu có) đối với trái chủ. Căn cứ vào các quy định về trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hành có thể huy động vốn để sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là họ phải đảm bảo khả năng trả nợ của chính họ.

Doanh nghiệp quyết định lãi suất và phát hành trái phiếu doanh nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu về số lượng, vốn còn lại và thời gian, thủ tục phát hành trái phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sở giao dịch chứng khoán nếu thực hiện hình thức huy động vốn này từ các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

d. Đầu tư từ quỹ đầu tư

Trên thực tế, vốn từ các quỹ đầu tư là một giải pháp đáng kể. Nó dựa trên các điều khoản và điều kiện của quỹ mà doanh nghiệp phải chấp nhận.

3. Nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro pháp lý nào?

Các phương tiện huy động vốn có thể tiềm ẩn những rủi ro nhất định như sau:

Thứ nhất, việc không tuân thủ các quy định có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư và các công ty phải chịu hình phạt nặng nề từ cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ, phạt tiền khi không đăng ký khoản vay nước ngoài đối với khoản vay trung và dài hạn với cơ quan có thẩm quyền lên đến 60.000.000 đồng (~ USD2.500).

Thứ hai, nếu không thực hiện việc cho vay góp vốn theo thủ tục đầu tư, góp vốn thì bên cho vay không có khả năng trả nợ. Hậu quả tương tự là không chuyển khoản vay qua tài khoản bắt buộc của ngân hàng để góp vốn.

Cuối cùng là tranh chấp liên quan đến thỏa thuận mua cổ phần, vay vốn, góp vốn … là rất lớn. Có thể là từ các thỏa thuận giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp nếu các bên không chuẩn bị kỹ lưỡng thỏa thuận đó.

Tóm lại, sự đa dạng của nguồn vốn cung cấp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhiều cơ hội hơn để tiếp cận mục tiêu của họ. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải lưu ý đến rủi ro của từng phương pháp để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.

Bài viết tổng hợp các kiến thức về huy động vốn và từ các trường hợp của khách hàng, Mi Edu hy vọng sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn và có những bước đi đúng đắn.

Để được tư vấn và hỗ trợ về tài chính, pháp lý, vốn điều lệ,… bạn có thể liên hệ với Mi Edu qua 085 4548 789 hoặc https://mi.edu.vn.

Leave a Comment