Khóa học Lãnh Đạo Thế Hệ Mới tại Mi Edu là chuỗi chia sẻ Online hoàn toàn không thu phí tại Học viện lãnh đạo Mi Edu.

Covid 19 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản, thế giới thay đổi chóng mặt. Chúng ta đang trong thời đại đầy biến động, phức tạp và không thể chắc chắn được điều gì có thể xảy ra. Muốn tồn tại bắt buộc bản thân chúng ta phải thích nghi, tiên phong, phát triển khả năng lãnh đạo chính mình và lãnh đạo đội nhóm.

Khóa học Lãnh Đạo Thế Hệ Mới bạn nhận được gì?

Tại 4 buổi chia sẻ Online, Mi Edu sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng phải có để tồn tại trong thời kỳ đầy biến động. Giúp bạn có tư duy đúng đắn, chiến lược đúng đắn để tháo gỡ mọi nút thắt & vấn đề nhức nhối trong cuộc sống và doanh nghiệp.

Trang bị kiến thức, kỹ năng để bắt đầu kỷ nguyên mới đầy thách thức và cơ hội. Gia tăng các nguồn lực quan trọng như: xây dựng và phát triển đội nhóm; làm thế nào để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra bạn còn được áp dụng cách thức gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp và thiết lập mục tiêu và kế hoạch, phương án cho dịch Covid.

Nội dung Khóa học Lãnh Đạo Thế Hệ Mới

Pre-Training

Nền tảng lãnh đạo, các tố chất và năng lực cần có để lãnh đạo giỏi trong kỷ nguyên mới.

Warm – up

  • Công thức số 5 để đạt được bất kỳ mục tiêu nào
  • Xây dựng kế hoạch hiệu quả
  • Chiến lược thực thi hiệu quả

Xây dựng và phát triển đội nhóm

  • Quy trình để sở hữu đội nhóm vô địch
  • Cách tuyển dụng nhân tài
  • Xây dựng đội ngũ nhân tài làm việc lâu dài cùng doanh nghiệp

Phát triển kinh doanh

  • Làm thế nào để gia tăng doanh thu và lợi nhuận?
  • Làm thế nào để sản phẩm – dịch vụ của bạn trở nên khác biệt trên thị trường?
  • Cách xác định USP cho doanh nghiệp

Dành thời gian để giao lưu và học hỏi, tạo bước đệm tốt trong thời gian giãn cách luôn là phương án sáng suốt không chỉ cho chúng ta và cho các doanh nghiệp hiện nay.

Để được tư vấn về khóa học Lãnh Đạo Thế Hệ Mới, bạn có thể liên lạc với Mi Edu qua Hotline 085 4548 789 hoặc website Mi.edu.vn.

Leave a Comment