Loading Events
Days
Hours
Minutes
Seconds

LÃNH ĐẠO THẾ HỆ MỚI

Covid 19 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản, thế giới thay đổi chóng mặt. Chúng ta đang trong thời đại đầy biến động, phức tạp và không thể chắc chắn được điều gì có thể xảy ra. Muốn tồn tại bắt buộc bản thân chúng ta phải thích nghi, tiên phong, phát triển khả năng lãnh đạo chính mình và lãnh đạo đội nhóm.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Cung cấp kiến thức và kỹ năng phải có để tồn tại trong thời kỳ đầy biến động. Có tư duy đúng đắn, chiến lược đúng đắn để tháo gỡ mọi nút thắt & vấn đề nhức nhối trong cuộc sống và doanh nghiệp.
  • Trang bị kiến thức, kỹ năng để bắt đầu kỷ nguyên mới đầy thách thức và cơ hội.
  • Gia tăng các nguồn lực quan trọng như: xây dựng và phát triển đội nhóm; làm thế nào để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Cách thức gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp.
  • Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho năm mới.

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

  • Ngày 1

  • Ngày 2

  • Ngày 3

  • Ngày 4

Pre-Training

Nền tảng lãnh đạo, các tố chất và năng lực cần có để lãnh đạo giỏi trong kỷ nguyên mới.