Lãnh Đạo Kim Cương không phải là cái tên hoa mỹ dành cho người đứng đầu. Đây là một quá trình rèn luyện và thay đổi đến tận cùng. Và nếu bạn đang mắc phải những điều dưới đây thì chắc chắn đó là lý nên không nên học Nhà Lãnh Đạo Kim Cương.

1. Bạn hay dùng “tiểu xảo” trong công việc

Cách thức thông minh không thể gọi là “tiểu xảo”, nhưng khi bạn dùng mánh khóe, quyền lực cá nhân để giải quyết các vấn đề trong công việc thì có vẻ Nhà Lãnh Đạo Kim Cương không dành cho bạn.

Bạn thành công với “tiểu xảo” trong vài công việc nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Việc này đến từ đạo đức trong công việc và nhà lãnh đạo thực sự không chỉ nghĩ riêng cho lợi ích cá nhân.

2. Bạn theo đuổi một vị trí trong sự nghiệp

Mục tiêu trong sự nghiệp luôn tốt đẹp nhưng khi trong bạn hiểu được, càng lên vị trí cao càng gắn với trách nhiệm và tập trung cho lợi ích chung với mọi người. Nếu mục tiêu này không vượt qua được khát khao cá nhân, chắc chắn bạn khó trở thành nhà lãnh đạo thực thụ. Ở Nhà Lãnh Đạo Kim Cương, bạn sẽ thấy mình lạc loài và những điều các doanh nghiệp Nhật Bản đề cao bạn sẽ thấy sáo rỗng.

3. Bạn không khuyến khích, truyền cảm hứng được cho mọi người

Thật ra đây là kỹ năng phải rèn luyện, nhưng quan trọng bạn có bao giờ nghĩ và mong muốn hay không. Bạn hiểu được mục tiêu, hiểu được tính chất công việc nhưng lãnh đạo thực sự phải truyền tải được điều đó cho nhân viên và động viên mọi người cho mục tiêu chung này.

Giải phóng được nhân viên ra khỏi chiếc hộp bằng việc cho họ thấy có thể làm được gì tốt hơn chính là thành công được rèn luyện rất nhiều tại Nhà Lãnh Đạo Kim Cương.

4. Bạn khiến nhân viên phải rời đi

Nhân tài hay tìm đến lãnh đạo giỏi và bạn có giữ được họ hay không nằm ở tầm lãnh đạo của bạn. Ở Nhà Lãnh Đạo Kim Cương, một quá trình rèn luyện kèm những ví dụ cụ thể sẽ giúp bạn được điều này.

5. Bạn quan tâm tới quy trình hơn con người

Không có con người thì chẳng có nền tảng nào, và bạn cũng chẳng có gì để lãnh đạo. Khi bạn đặt những thứ khác lên trên những con người mà bạn lãnh đạo, bạn chỉ là một nhà lãnh đạo quy trình mà thôi. Ở Nhà Lãnh Đạo Kim Cương, bạn sẽ hiểu được tại sao lãnh đạo lại tập trung vào con người.

Trên đây là những lý do không nên học Nhà Lãnh Đạo Kim Cương nếu bạn đang mắc phải. Khó để thuyết phục ngay về tiềm thức ban đầu nhưng một khi bạn đã hiểu và mong muốn thay đổi, bạn chắc chắn trở thành một nhà lãnh đạo thực sự.

Leave a Comment