Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn không phát huy hết tiềm năng, có lẽ một cuộc tái tạo tổ chức sẽ xoay chuyển tình thế.

Cho dù đó là thay đổi trong quản lý hay tái cấu trúc từ trên xuống dưới, trước tiên bạn phải xác định được những vấn đề đang kìm hãm doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành, bạn có thể bắt đầu khắc phục sự cố.

Phân tích

Bước đầu tiên để tái tạo tổ chức doanh nghiệp của bạn là phân tích vị trí hiện tại và xác định lý do bạn ở đó. Quay trở lại mục tiêu chiến lược ban đầu và đánh giá xem bạn đang ở gần hay xa. Nếu chỉ có một khoảng cách nhỏ giữa nơi bạn đang ở và nơi bạn muốn ở đó, thì chỉ cần tổ chức lại một chút. Tuy nhiên, nếu bạn đang đi chệch mục tiêu, bạn có thể phải quay lại bàn vẽ và đưa ra những mục tiêu có thể đạt được hơn, ít nhất là khi bắt đầu quá trình tổ chức lại.

Nhìn vào tất cả mọi thứ từ bán hàng đến tiếp thị cho đến nhân sự. Quyết định lĩnh vực nào đang đóng góp vào thành công và lĩnh vực nào đang kéo công ty đi xuống. Nếu không có định hướng rõ ràng, bạn có thể cắt một khu vực trong khi khu vực ít chức năng hơn vẫn tồn tại. Tập hợp một nhóm chủ sở hữu, người quản lý và trưởng bộ phận để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình.

Thiết kế lại

Khi bạn đã xác định được các vấn đề, hãy phát triển một kế hoạch tái tạo tổ chức để giải quyết chúng. Ví dụ: nếu doanh số bán hàng giảm, hãy tìm cách nhắm mục tiêu đến đối tượng mới và phát triển các chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu đến nhân khẩu học cụ thể đó. Nếu hiệu quả thấp, bạn có thể không có đủ nhân viên để hoạt động bình thường và cần tuyển dụng mới. Mặt khác, nếu bạn có nhân sự nhưng không đạt được kết quả, thì việc quản lý có thể là vấn đề, báo hiệu cần có lãnh đạo mới.

Triển khai thực hiện

Sau khi bạn phát triển kế hoạch tái tạo tổ chức lại, đã đến lúc thực hiện nó. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thực hiện một thay đổi lớn để xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Thay vào đó, bạn phải lập ngân sách và bắt đầu thực hiện các thay đổi từ từ. Ví dụ: nếu cần cắt giảm nhân viên, bạn không chỉ phải đảm bảo rằng bạn có thể duy trì các chức năng của họ trước khi họ nghỉ việc, bạn còn phải lập ngân sách cho các gói thôi việc. Việc này trọng trách nhiều sẽ ở bộ phận quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

Nếu ban quản lý mới được bảo đảm, bạn phải biết về bất kỳ yêu cầu nào trong hợp đồng trước khi tiến hành chấm dứt hợp đồng. Thời gian cẩn thận khi triển khai cấu trúc mới sẽ đảm bảo bạn không gây hại nhiều hơn lợi.

Ổn định

Sau khi việc tái tạo tổ chức hoàn tất, đừng mong đợi sự thay đổi chỉ sau một đêm. Mặc dù bạn có thể thấy một số cải tiến ban đầu, nhưng bạn nên theo dõi cẩn thận tiến trình của cấu trúc mới trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng. Nếu kế hoạch tiếp thị mới của bạn cho thấy doanh số bán hàng tăng đột ngột, nhưng sau đó giảm đột ngột sau 1 tháng, đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Bạn cần phải thích nghi và sẵn sàng điều chỉnh lại cấu trúc mới nếu cần cho đến khi bạn thấy ổn định trong một khoảng thời gian tốt.

Leave a Comment