1. Hiểu được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo

Các kỹ năng và vai trò lãnh đạo trong công việc có thể giúp thăng tiến sự nghiệp của bạn và dẫn đến việc bạn có được sự hài lòng trong công việc tổng thể hơn. Trở thành một nhà lãnh đạo đòi hỏi bạn phải thể hiện những khả năng cụ thể trong cách tiếp cận công việc và hướng dẫn người khác.

Khi bạn thực hành các kỹ năng lãnh đạo và nâng cao khả năng của mình, bạn có thể biến bản thân trở thành ứng viên khả thi cho các vai trò cao hơn để dẫn dắt các cá nhân và công ty đến thành công. Xem lại các ví dụ về vai trò lãnh đạo để hiểu cách bạn có thể áp dụng những kỹ năng này trong nghề nghiệp của mình để định vị bản thân nhằm đạt được thành công lớn hơn và khả năng thăng tiến.

2. Ví dụ về vai trò lãnh đạo

Dưới đây là danh sách các vai trò lãnh đạo cần xem xét nếu bạn muốn có thêm kinh nghiệm lãnh đạo hoặc xác định các cách thức mà bạn đã phục vụ với tư cách là một nhà lãnh đạo.

Người hướng dẫn

Người cố vấn là một cá nhân đã đạt được một lượng kinh nghiệm đáng kể tại một công ty hoặc trong ngành của họ và hoạt động như một cố vấn cho một người ít kinh nghiệm hơn. Họ cho mượn chuyên môn, kiến ​​thức và lời khuyên của mình để đưa ra quan điểm sáng suốt. Thông qua quan điểm này, họ cung cấp một cái nhìn về tương lai và phục vụ như một nguồn dự trữ thông tin cho người mới. Cố vấn có thể chính thức hoặc không chính thức và là một mối quan hệ được phát triển thông qua một mối quan hệ đáng tin cậy trong đó người cố vấn hành động vì lợi ích của người được cố vấn và đưa ra những lời khuyên có giá trị và nhiều thông tin để hỗ trợ người cố vấn trong các mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Coach – Trainer

Một người coach hoặc trainer thường tạo điều kiện cho các lớp học và hướng dẫn những người khác thông qua các cách làm mẫu để cải thiện kỹ năng, khả năng hoặc kiến ​​thức của họ. Họ có xu hướng các phiên họp, hội thảo dẫn dắt hoặc hội thảo tương tác và hướng đến việc cải thiện kỹ năng hoặc năng lực cụ thể. Giảng viên có thể là bất kỳ ai chia sẻ kiến ​​thức của họ để giúp người khác củng cố năng lực của bản thân và hoạt động tốt hơn.

Vai trò này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và lắng nghe mạnh mẽ để tạo ra các chiến lược và phương pháp cho những người khác làm theo. Các coach hoặc trainer thường hoạt động với tư cách chính thức và bởi vì họ cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình trong các phiên họp, hội nghị nhỏ và cường độ cao hơn, nên thường không xây dựng các mối quan hệ cá nhân bền chặt. Họ được hưởng lợi từ các mối quan hệ nghề nghiệp bằng cách hình thành và giúp đỡ những người khác hình thành các network chất lượng.

Người ảnh hưởng – Influencer

Thường dựa trên kinh nghiệm, danh tiếng đã có và kiến ​​thức, người có ảnh hưởng hướng dẫn hành động và ý kiến ​​của người khác thông qua ví dụ. Họ thường có thể sử dụng quyền hạn của mình đối với một chủ đề cụ thể để tạo ra sự quan tâm và truyền cảm hứng cho hành động. Những người có ảnh hưởng sử dụng danh tiếng của họ với tư cách là chuyên gia trong một ngành cụ thể để tác động đến hành vi và ý kiến ​​của người khác.

Giám đốc

Người quản lý thường là người lãnh đạo các nhóm người nhỏ và có nhiệm vụ tổ chức, động viên và hướng dẫn những người khác để đạt được mục tiêu. Người quản lý có thể là một vai trò chính thức nhưng nếu bạn đã từng làm việc ở vị trí mà bạn đã giúp tổ chức hoặc lãnh đạo một nhóm bằng cách sử dụng các kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đánh giá thì bạn đã nắm giữ vai trò lãnh đạo với tư cách là một người quản lý.

Người quản lý cũng có thể phụ trách việc giúp các thành viên mới trong nhóm thích nghi với các quy tắc, thủ tục và văn hóa công ty chung bằng cách cung cấp các buổi cung cấp thông tin hoặc tổ chức các cuộc họp nhỏ không chính thức. Các nhà quản lý đã quen thuộc với hoạt động bên trong của một tổ chức và có thể được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo các thành viên nhóm mới và hiện có trong một tổ chức.

Chiến lược gia

businessman hand points to business strategy as concept

Nếu bạn đã từng làm việc ở vị trí mà bạn đã xác định được vấn đề, tìm kiếm giải pháp và áp dụng nó thành công, thì bạn có kinh nghiệm lãnh đạo như một chiến lược gia. Các nhà chiến lược phát triển các kế hoạch và thủ tục từng bước bằng cách ghi nhớ mục tiêu và tạo ra các bước hợp lý để hướng dẫn một nhóm đạt được mục tiêu đó.

Việc phát triển một chiến lược và thực hiện nó một cách hiệu quả đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải ham học hỏi và hành động để khám phá ra các phương pháp và thủ tục mới để giải quyết vấn đề, thường là hàng ngày. Nhà chiến lược là chuyên gia xác định và dự đoán các vấn đề để hoạch định giải pháp trước khi các vấn đề phát sinh. Họ thực hiện tư duy phản biện tiên tiến cho quá trình của họ và là những cá nhân rất tinh ý.

Người tổ chức

Một ví dụ về vai trò lãnh đạo cần thiết ở mọi cấp là nhà tổ chức. Kỹ năng suy nghĩ logic và lập kế hoạch chiến lược để tổ chức các cá nhân, sự kiện và chương trình đòi hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Các nhà lãnh đạo có thể tập hợp một nhóm cá nhân và giao trách nhiệm một cách hiệu quả để các nhiệm vụ nhỏ được hoàn thành theo từng bước để hoàn thành mục tiêu lớn hơn được săn đón trong mọi ngành. Ngoài ra, những người nhìn thấy thứ tự hợp lý của các tài liệu hoặc ý tưởng và có thể sắp xếp chúng để tiết lộ thông tin một cách rõ ràng và dễ tiếp cận là những người tổ chức thành thạo với kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ.

Người truyền động lực

Thể hiện kỹ năng truyền cảm hứng cho người khác hành động bằng cách thuyết phục họ, thường bằng lời nói, là một ví dụ khác về vai trò lãnh đạo. Người tạo động lực sử dụng lời khen ngợi bằng lời nói và nhiều phương pháp củng cố tích cực khác nhau để giúp các thành viên trong nhóm làm việc hợp tác hướng tới một mục tiêu chung.

Một nhà lãnh đạo có kỹ năng có thể thúc đẩy người khác và giữ cho các nhóm tập trung trong thời gian dài để giúp hướng dẫn các dự án hoàn thành thành công. Người tạo động lực có hiểu biết vững chắc về quản lý thời gian và năng lực của nhóm và có thể khai thác điểm mạnh của các cá nhân trong nhóm để giúp nhóm tập thể thành công. Người tạo động lực khai thác các kỹ năng của họ để truyền cho người khác mong muốn làm việc và khao khát thành công.

Leave a Comment