Lãnh Đạo Thế Hệ Mới (4 Buổi Tối Online)

Covid 19 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản, thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Nếu là một nhà lãnh đạo, bạn phải nhanh chóng thích nghi, phát triển liên tục và chớp lấy cơ hội tiên phong để tiếp tục dìu dắt doanh nghiệp của mình thành công bền vững. Khoá học Lãnh Đạo Thế Hệ Mới sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần phải có để tồn tại và phát triển trong thời kỳ biến động.

Free

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (2 Ngày)

Tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Kim Cương này một lần, và tạo ra sự thay đổi doanh nghiệp của bạn mãi mãi. Chúng tôi không đề xuất một chương trình hội thảo cơ bản, chúng tôi đưa cho bạn công thức 7 bước để tạo ra sự thay đổi ngoạn mục.

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (2 Ngày)

Tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Kim Cương này một lần, và tạo ra sự thay đổi doanh nghiệp của bạn mãi mãi. Chúng tôi không đề xuất một chương trình hội thảo cơ bản, chúng tôi đưa cho bạn công thức 7 bước để tạo ra sự thay đổi ngoạn mục.

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (2 Ngày)

Nếu bạn cho rằng bạn không thể chiêu mộ & quy tụ được nhân tài, đó chính là lúc bạn ném hàng chục tỷ đồng qua cửa sổ, và tệ hơn nữa là bạn đã ném thẳng vào công ty đối thủ của bạn. Tham […]

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (2 Ngày)

Tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Kim Cương này một lần và tạo ra sự thay đổi doanh nghiệp của bạn mãi mãi. Chúng tôi không đề xuất một chương trình hội thảo cơ bản, chúng tôi đưa cho bạn công thức 7 bước để tạo ra sự thay đổi ngoạn mục.