1. Bạn không thích “công việc mềm mỏng”

Lý do bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên rất dễ nhận biết này nằm ở tính cách. Lãnh đạo là mối quan hệ. Khi mọi người có cơ hội lựa chọn một nhà lãnh đạo, họ chủ yếu dựa trên bốn nguyên tắc sau. Nó có thể gây khó chịu cho một số người, những nguyên tắc đó dựa trên cách một nhà lãnh đạo khiến người khác cảm thấy như thế nào.

Đây là bốn động lực quan hệ mà những người theo dõi đang tìm kiếm:

TIN CẬY:  Niềm tin hoặc uy tín, là tính từ liên quan đến lãnh đạo, được nghiên cứu và hiểu rõ. Bạn có sẵn sàng làm những gì bạn nói rằng bạn sẽ làm không? Bạn có toàn vẹn nội bộ không? Bạn có nói sự thật không? Bạn có sẵn sàng xác thực hay làm mọi thứ thật minh bạch không?

Nếu bạn không đáng tin cậy hoặc không thể dựa vào. Đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

LÒNG TRẮC ẨN:  Bạn có quan tâm đến lợi ích và hạnh phúc của người khác không? Bạn có sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của người khác? Bạn có sẵn sàng đối diện khó khăn và thử thách, khi điều đó phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người khác không?

Nếu bạn không thực sự quan tâm đến người khác. Đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

SỰ ỔN ĐỊNH:  Mọi người có cảm thấy rằng tương lai của họ sẽ được đảm bảo vì bạn không? Nếu cần thay đổi, bạn có sẵn sàng kiên nhẫn với mọi người không? Bạn có sẵn sàng chịu kỷ luật trong các quyết định và hướng đi của mình để người khác có thể dự đoán được không?

Nếu bạn không thể hoặc sẵn sàng hướng tới sự ổn định, ngay cả khi dẫn đầu thay đổi. Đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

HY VỌNG:  Mọi người nhìn vào tương lai và cảm thấy tự tin hay dự đoán? Tầm nhìn của bạn có kết hợp các nhu cầu, mối quan tâm và mong muốn cơ bản của những người bạn lãnh đạo không?

Nếu bạn không nhìn thấy và tương tác với tiềm năng và cơ hội. Đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

2. Bạn không biết mình muốn gì hoặc làm như thế nào

Một số người không có mục tiêu trong đầu. Không có tầm nhìn. Không khách quan.

Khả năng hay kỹ năng lãnh đạo của họ phụ thuộc vào ảnh hưởng từ bên ngoài, có thể là tránh đau đớn hoặc các vấn đề. Họ muốn một vị trí, nhưng không phải để hoàn thành bất cứ điều gì. Hoặc tất cả tầm nhìn của họ là một phản ứng tiêu cực đối với điều gì đó hoặc người khác.

Tầm nhìn của bạn không nhất thiết phải là của riêng bạn. Việc phát triển tầm nhìn ra khỏi nguyện vọng và mong muốn của người khác cũng là chính đáng (đôi khi còn hơn thế nữa). Nhưng bạn cần có tầm nhìn. Một nhà lãnh đạo phải đưa mọi người đến mục tiêu.

Nếu bạn không biết mình muốn gì hoặc điều gì quan trọng. Đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

3. Bạn tập trung vào nỗ lực hơn là kết quả

Nhiều người nhầm lẫn giữa việc họ bỏ ra bao nhiêu công sức hoặc thời gian với kết quả. Có rất nhiều lý do cho điều này. Nhiều người trong số đó chỉ đơn giản gắn liền với lương thưởng, hầu hết mọi người và nhiều công việc, được đền bù theo thời gian thay vì hoàn thành bất cứ việc gì.

Về mặt văn hóa, người ta cũng nhấn mạnh đến việc có một “đạo đức làm việc mạnh mẽ”. Đó là một điều tốt, nhưng nó không giống với việc đạt được kết quả.

Rất ít nhà lãnh đạo rõ ràng, hoặc thậm chí có thể cho bạn biết về kết quả mà họ đang tìm kiếm. Nhiều người quá tập trung vào nỗ lực. Hầu hết những nhà lãnh đạo này thực sự muốn đạt được kết quả. Họ chỉ không biết kết quả nên là gì, hoặc làm thế nào để đo lường chúng hoặc những hành động nào sẽ tạo ra kết quả. Họ đã không dành thời gian để tìm ra nó.

Có một số nhà lãnh đạo chủ động không quan tâm đến kết quả. Họ quan tâm đến hiện trạng hoặc mục tiêu cá nhân. Những nhà lãnh đạo này có thể đặt nặng vấn đề về nỗ lực hoặc thời gian bởi vì đó là một tấm bình phong hữu hiệu cho việc thiếu kết quả.

Bạn có thể tưởng tượng cách tiếp cận đó có tác dụng gì đối với tinh thần và văn hóa.

Nếu bạn không sẵn lòng hoặc không thể tập trung vào và tạo ra kết quả thì đó là lý do tại sao bạn không nên trở thành nhà lãnh đạo.

Mặt khác:

Nếu bạn sẵn sàng và hào hứng với các kỹ năng mềm của lãnh đạo – đặc biệt là tạo niềm tin, liên quan đến lòng trắc ẩn, mang lại sự ổn định và hy vọng

Nếu bạn có điều gì đó cần hoàn thành và bạn biết lý do tại sao điều đó lại quan trọng

Nếu bạn định nghĩa thành công là sự tiến bộ đối với mục tiêu, không phải nỗ lực hay thời gian

Khi đó, khả năng lãnh đạo có thể rất phù hợp với bạn. Thế giới có lẽ cần nhiều bạn hơn trong lúc này.

Leave a Comment